+99450 373 57 37
info@hroption.az
HR Option > Effektiv İdarəetmə təlimi

Effektiv İdarəetmə

KONSULTATİV TƏLİM PROQRAMI
Təlim Proqramının tərkibi: Təlim 6 moduldan ibarətdir
 • İdarəetmə nədir və niyə çətindir?
 • İdarəetmənin funksiyaları
 • Planlaşdırma
 • Təşkiletmə
 • Rəhbərliketmə
 • Nəzarət
 • Kütlə idarəçiliyi ilə fərdi idarəçiliyinin fərqi
 • XXI əsrdə lazım olan bacarıqlar
 •  
 • Rəhbər doğulur ya rəhbər olunur?
 • Rəhbərin xüsusiyyətləri
 • Strateji vizyon
 • Yenilikçi olmaq
 • Yetişdirən olmaq
 • İdarəçinin vəzifələri
 • İşçi yetişdirmə mərhələləri
 • İdarəetmədə ənənəvi və çağdaş yanaşma
 • Etibarlı işçi anlayışı
 • Qayda tətbiqetmə forması
 • İşçi performansının İdarə Edilməsi
 • İşçiləri şirkətin hədəflərinə necə fokuslamaq olar?
 • Hədəf əsaslı performans idarəetməsi
 • Hədəf əsaslı performans qiymətləndirməsi üçün lazım olan
  məlumatlar
 • Hədəf əsaslı qiymətləndirmə zamanı diqqət yetirilməli məqamlar
 • Performans göstəriciləri (PI) və Əsas Performans Göstəriciləri (KPI)
 • İşçi və struktur bölmələrin performansının ölçülməsi
 • Müəssisədə dəyişən (performans əsaslı) əmək haqqı siyasətinin formalaşdırılması
 • Performans əsaslı əmək haqqı sisteminə keçid
 • Performans əsaslı əmək haqqının hesablanması
 • İşə qəbul nədir?
 • Doğru zamanda, doğru yerə, doğru namizədi necə cəlb etmək olar?
 • Əməkdaşın müəssisəyə qəbulu zamanı rəhbərlərin diqqət etməli olduğu məqamlar: namizəddə hansı xüsusiyyətlər mütləq olmalıdır?
 • Müsahibə zamanı namizədin dürüstlüyünü necə yoxlamaq lazımdır?
 • Daxili və xarici mənbələrdən namizədlərin komandaya cəlb edilməsinin üstünlükləri və zəif tərəfləri
 • İdarəetmədə ədalət anlayışı
 • İdarəetmə gücü
 • İşçilərin effektiv idarə edilməsində motivasiya və cəza tədbirləri necə tətbiq edilməlidir?
 • Oğru işçilərlə nə etməli?
 • Məsuliyyət və vəzifələr
 • Rəhbərin hər gün etməli olduğu rutinlər
 • İdrəetmə sistemlərinin qurulmasında rəhbərin iştirakı
 • Sistem necə qurulmalıdır?
 • Sistemləşmədə edilən xətalar və onları minimallaşdırmağın yolları

PROQRAM HAQQINDA

Proqramın məqsədi

Effektiv İdarəetmə təliminin məqsədi müəssisə sahibkarları və idarəçilərinin, həmçinin struktur bölmə rəhbərlərinin peşəkar idarəetmə bacarıqlarının artırılması, onlara məsul olduğu proseslər və tabeliyində olan işçiləri effektiv idarə bilmələri üçün yaxından yardımçı olmaqdır.

Proqramın iştirakçıları 

Sahibkarlar, idarəçilər, departament, şöbə və bölmə rəhbərləri, menecerlər və supervayzerlər.

 

Proqramın müddəti: 16 saat (hər biri 4 saatdan ibarət 4 gün)

Tədris metodikası: Təqdimatlar, İnteraktiv müzakirələr, Praktiki tapşırıqlar

Tədris materialları: Təqdimat və paylama materialları

Mükafatlandırma: Təlimə qatılan iştirakçılara sonda sertifikatlar təqdim ediləcəkdir.