+99450 373 57 37
info@hroption.az

HR Option
Daha yaxşı həll üçün

HR Option
Daha yaxşı həll üçün

HR Option
Daha yaxşı həll üçün

Slider

Təlimlərimizə qoşul, öyrən, inkişaf et!

Xidmətlərimiz

Təşkilati İnkişaf sahəsində müəssisədə mövcud olan problemlərin müəyyən edilməsi məqsədilə şirkətin səlahiyyətli şəxslərindən müsahibələr alınır, şirkətin müvafiq sənəd və materialları, statistik məlumatlar nəzərədən keçirilir.

Bu xidmət növündə müəssisə daxilində vəzifələrin nisbi dəyərinin ölçülməsi və müəyyən edilməsi üçün əməyin dərəcələndirilmə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi aparılacaq.

İşçilərin müəssisə daxilində fərdi və digər işçi heyəti ilə münasibətlərini, həmçinin şirkəti təmsil edərkən nümayiş etdirməli olan davranış qaydalarını, iş vaxtı ərzində geyim normalarını, bu qaydaların pozulması zamanı onları gözləyən tədbirləri izah edən prosedurlar

Bu xidmət növündə yeni işə qəbul olan işçilərin gələcək iş fəaliyyətində səhvlərin minimuma endirilməsi üçün akademiyada təlim və oriyentasiya prosesi keçiriləcək.

Bu xidmət növündə şirkətin iş yükü anliz olunaraq strukturlar üzrə optimal işçi sayının müəyyənləşdiriləcəkdir. Bazarda mövcud durumlar təhlil olunacaq, işçilərin iş yükü analiz olunacaq və şirkətə uyğun optimal struktur təqdim olunacaqdır.

Qiymətləndirmə çərçivəsində İnsan Resursları əməkdaşlarının bilik səviyyəsi test ediləcəkdir. Suallar tam elektron qaydada təqdim olunacaqdır. İmtahanı qutardıqdan sonra nəticələr dərhal veriləcəkdir.

HR Option görüşü

HR Option
görüşü

Dəyərlərimiz

Dürüstlük

Həm müştərilərimizlə, həm partniyorlarımızla, həm çalışanlarımızla dürüst münasibət qurmaq ana məqsədlərimizdədir.

Dürüstlük

Həm müştərilərimizlə, həm partnyorlarımızla,
həm çalışanlarımızla dürüst münasibət qurmaq ana məqsədlərimizdədir.

Məsuliyyət

Öz imzamız olan bütün işləriməzə məsuliyyətlə yanaşırıq.

Məsuliyyət

Öz imzamız olan bütün işlərimizə
məsuliyyətlə yanaşırıq.

Sürət

Sürət ən mühim alətdir. Bəzən yaxşı,
amma gec edilmiş işlər faydalı olmur.

Sürət

Sürət ən mühim alətdir. Bəzən yaxşı
amma gec edilmiş işlər faydalı olmur.

ŞİRKƏT
TƏLİM
XİDMƏT
İNSAN

HAQQIMIZDA RƏYLƏR

Müraciət edin,
zəng edək