+99450 373 57 37
info@hroption.az

HR Option
Daha yaxşı həll üçün

HR Option
Daha yaxşı həll üçün

HR Option
For a better solution

Slider

Join our trainings, learn and progress

Our services

Təşkilati İnkişaf sahəsində müəssisədə mövcud olan problemlərin müəyyən edilməsi məqsədilə şirkətin səlahiyyətli şəxslərindən müsahibələr alınır, şirkətin müvafiq sənəd və materialları, statistik məlumatlar nəzərədən keçirilir.

Bu xidmət növündə müəssisə daxilində vəzifələrin nisbi dəyərinin ölçülməsi və müəyyən edilməsi üçün əməyin dərəcələndirilmə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi aparılacaq.

İşçilərin müəssisə daxilində fərdi və digər işçi heyəti ilə münasibətlərini, həmçinin şirkəti təmsil edərkən nümayiş etdirməli olan davranış qaydalarını, iş vaxtı ərzində geyim normalarını, bu qaydaların pozulması zamanı onları gözləyən tədbirləri izah edən prosedurlar

Bu xidmət növündə yeni işə qəbul olan işçilərin gələcək iş fəaliyyətində səhvlərin minimuma endirilməsi üçün akademiyada təlim və oriyentasiya prosesi keçiriləcək.

Bu xidmət növündə şirkətin iş yükü anliz olunaraq strukturlar üzrə optimal işçi sayının müəyyənləşdiriləcəkdir. Bazarda mövcud durumlar təhlil olunacaq, işçilərin iş yükü analiz olunacaq və şirkətə uyğun optimal struktur təqdim olunacaqdır.

Qiymətləndirmə çərçivəsində İnsan Resursları əməkdaşlarının bilik səviyyəsi test ediləcəkdir. Suallar tam elektron qaydada təqdim olunacaqdır. İmtahanı qutardıqdan sonra nəticələr dərhal veriləcəkdir.

HR Option meeting

HR Option
meeting

Our values

Honesty

It is our main goal to build honest relationships with our customers, our partners, and our employees.

Honesty

It is our main goal to build honest relationships with
our customers, our partners, and our employees.

Responsibility

We are responsible for all the work we have signed.

Responsibility

We are responsible for all the work we have signed.

Speed

Speed is the most important tool. Sometimes good but late work is not helpful.

Speed

Speed is the most important tool.
Sometimes good but late work is not helpful.

COMPANIES
TRAININGS
SERVICES
PEOPLE

REVIEWS

OUR EXPERİENCES

Contact us,
we'll call you