+99450 373 57 37
info@hroption.az

Xidmətlər

Təşkilati İnkişaf sahəsində müəssisədə mövcud olan problemlərin müəyyən edilməsi məqsədilə şirkətin səlahiyyətli şəxslərindən müsahibələr alınır, şirkətin müvafiq sənəd və materialları, statistik məlumatlar nəzərədən keçirilir.

Bu xidmət növündə müəssisə daxilində vəzifələrin nisbi dəyərinin ölçülməsi və müəyyən edilməsi üçün əməyin dərəcələndirilmə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi aparılacaq.

İşçilərin müəssisə daxilində fərdi və digər işçi heyəti ilə münasibətlərini, həmçinin şirkəti təmsil edərkən nümayiş etdirməli olan davranış qaydalarını, iş vaxtı ərzində geyim normalarını, bu qaydaların pozulması zamanı onları gözləyən tədbirləri izah edən prosedurlar

Bu xidmət növündə yeni işə qəbul olan işçilərin gələcək iş fəaliyyətində səhvlərin minimuma endirilməsi üçün akademiyada təlim və oriyentasiya prosesi keçiriləcək.

Bu xidmət növündə şirkətin iş yükü anliz olunaraq strukturlar üzrə optimal işçi sayının müəyyənləşdiriləcəkdir. Bazarda mövcud durumlar təhlil olunacaq, işçilərin iş yükü analiz olunacaq və şirkətə uyğun optimal struktur təqdim olunacaqdır.

Qiymətləndirmə çərçivəsində İnsan Resursları əməkdaşlarının bilik səviyyəsi test ediləcəkdir. Suallar tam elektron qaydada təqdim olunacaqdır. İmtahanı qutardıqdan sonra nəticələr dərhal veriləcəkdir.

Rəqabət qabiliyyətli bazarda  komandanın kompitent olması getdikcə daha önəmli faktora çevrilir. Əməkdaşlara yatırım işin professional təşkili və inkişafa göstərdiyi təsir özünü xərc və gəlirdə həmişə müsbət mənada göstərir.

Əmək kargüzarlığı prosesinin auditi müəssisədə kadr inzibatçılığı fəaliyyətlərinin optimallaşdırılması, həmçinin həmin fəaliyyətlərin Əmək Məcəlləsi və Əmək Qanunvericiliyi ilə bağlı digər hüquqi-normativ aktlara, müəssisədaxili qayda və…

Performans (KPI) əsaslı əmək haqqı sistemi işçilərin xidməti fəaliyyətinin birbaşa müəssisənin biznes və idarəetmə hədəfləri ilə əlaqələndirməklə işçilərin fəaliyyətinin kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin artırılmasına yönəlmiş əməyin…

Bu xidmət işçinin müəssisəyə işə qəbul edilməsindən işdən azad olunmasına qədər işəgötürən və işçi arasında yaranan əmək münasibətlərinin Azərbaycan Respublikasının Əmək Qanunvericiliyi çərçivəsində tənzimlənməsini əhatə edir.

Attestasiya İnsan resurslarının idarə edilməsi sahəsində çalışan əməkdaşların sahə üzrə bilik səviyyəsinin müəyyən edilməsi, onların tutduqları və tutmaq iddiasında olduqları vəzifəyə uyğunluğunun yoxlanması, həmçinin bilik və…

İnsan Resurslarının (İR) İdarə Edilməsi prosesinin auditi müəssisədə İR fəaliyyətlərinin optimallaşdırılması, həmçinin həmin fəaliyyətlərin sabit və dəyişən hüquqi-normativ sənədlərə, müəssisədaxili qayda və tənzimləmələrə…