+99450 373 57 37
info@hroption.az
HR Option > Performans İdarəetməsi təlimi

Performansın İdarəedilməsi

Təlim Proqramının tərkibi: Təlim 4 moduldan ibarətdir
Giriş
 • İnsan Resurslarının funksiyaları və qarşılıqlı əlaqəsi
 • Səriştə idarəetməsi və səriştələrin təyini metodologiyası
 • Performansın İdarə Edilməsi nədir?
 • Performansın İdarə Edilməsinin məqsədi
Performansın İdarə Edilməsinin mərhələləri

İlkin şərtlərin müəyyənləşdirilməsi

 • Performansın planlanması
 • Performansın tətbiqi
 • Performansın qiymətləndirilməsi
 • Səriştə əsaslı performans qiymətləndirməsi
 • Hədəf əsaslı performans qiymətləndirilməsi
 • Performansın nəzərdən keçirilməsi
 • Gələcək performans üçün tədbirlərin görülməsi
  Effektiv performans rəyləri üçün nə etmək lazımdır?
 • Performansın yenilənməsi
 • Praktiki nümunələr
Səriştə əsaslı performans qiymətləndirməsi metodları
 • Ənənəvi səriştə qiymətləndirmə metodları
 • Sıralama/Növbələşmə/Əvəzləmə şkalası (Ranking)
 • Qrafik Qiymətləndirmə şkalası (Graphic Rating Scale)
 • Müasir səriştə qiymətləndirmə metodları
 • Davranışlara Əsaslanan Qiymətləndirmə şkalası / BARS (Behaviorally Anchored rating Scales)
 • 360 dərəcə Qiymətləndirmə
 • Səriştə qiymətləndirmə metodlarının müsbət və mənfi tərəfləri
 • Praktiki çalışmalar
 • Qrup işi
Hədəf əsaslı performans qiymətləndirməsi
 • Hədəf, nəticə və performansın hesablanması
 • Düz və tərs KPI-lar, onların hesablanması qaydası
 • Hədəf əsaslı qiymətləndirmənin əmək haqqı və mükafatlarla əlaqələndirilməsi
 • Performans əsaslı əmək haqqı sisteminə keçid modelləri
 • Praktiki çalışmalar
 • Qrup işi

TƏLİMİN ÜSTÜNLÜKLƏRİ VƏ FAYDALARI

İnsan resursları peşəkarından sahə üzrə tələb olunan bacarıqlara qısa zamanda
yiyələnmək şansı

Biliklərin case-tapşırıq və simulyasiyalarla praktiki tətbiqi

Dərslərin videoyazılarının təqdim edilməsi

Proqramda fərqlənərək HR Option referansını qazanmaq şansı

Ətraflı məlumat

Təlimin məqsədi

Performansın İdarə Edilməsi təliminin məqsədi iştirakçılarda sahə üzrə ixtisaslaşmış nəzəri bilik və praktiki bacarıqlar formalaşdırmaq, onlarda bizneslərin və əmək bazarının tələbinə uyğun vərdişlər yaratmaqla iştirakçıların karyera inkişafına yardımçı olmaqdır.

Təlimin iştirakçıları

İnsan Resursları İdarəetməsinin başqa sahələrindən bu sahəyə keçmək istəyən şəxslər, hal-hazırda performansın idarə edilməsi və qiymətləndirilməsi sahəsində çalışan və sahənin artan tələblərinə cavab verərək rəqabətli əmək bazarında mövqeyini gücləndirmək və karyera yüksəlişi əldə etmək istəyən peşəkarlar.

Proqramın müddəti: 1 ay / 12 saat
Tədrisin formatı: Hibrid (oflayn – canlı formada keçirilir, onlayn da qatılmaq mümkündür)
Tədris tezliyi: Həftədə 1 gün / 4 saat
Tədris saatları: 14:00-18:00
Tədris dili: Azərbaycan
Tədris metodikası: Təqdimatlar, İnteraktiv müzakirələr, praktiki nümunələr və çalışmalar
Tədris materialları: Təqdimat və paylama materialları
Mükafatlandırma: Təlimə qatılan şəxslərə iştirakçı sertifikatı verilir