+99450 373 57 37
info@hroption.az
HR Option > Motivasiya və Mükafatlandırma təlimi

Motivasiya və Mükafatlandırma

Təlim Proqramının tərkibi: Təlim 4 moduldan ibarətdir
Giriş
 • Motivasiya və Mükafatlandırma İnsan Resursları idarəetməsinin funksiyalarından biri kimi
 • Motivasiya və Mükafatlandırmanın digər İR funksiyaları ilə qarşılıqlı əlaqəsi
Motivasiya
 • Motivasiya anlayışı
 • Motivasiyalı iş mühitinin formalaşdırılması
 • Yüksək motivasiya faktorları
 • Motivasiya nəzəriyyələri
 • Maslounun Ehtiyaclar nəzəriyyəsi
 • X və Y nəzəriyyəsi
 • Adamsın Bərabərlik nəzəriyyəsi
 • Maddi və qeyri-maddi motivasiya
 • Praktiki çalışmalar (fərdi və qrup işləri)
İşçi bağlılığı
 • İşçi bağlılığı nədir
 • İşçi bağlılığına təsir göstərən faktorlar
 • İşçi bağlılığın ölçülməsi
 • İşçi bağlılığın necə artırmaq olar?
Mükafatlandırma
 • Əmək haqqının sabit və dəyişən növləri
 • Stimullaşdırma sistemlər
 • Maddi və Qeyri-maddi mükafatlandırma
 • Total Mükafatlandırma
 • Mükafatlandırma sistemi və onun məqsədi
 • İş dəyərləndirməsi (dərəcələndirmə)
 • İş dəyərləndirməsinin metodları
 • Dərəcələndirmə (Grading) ilə əmək haqqı siyasətinin müəyyənləşdirilməsi
 • Digər kriteriyalara görə əlavə ödənişlər
 • Baza ödəniş sistemləri
 • Praktiki çalışmalar (fərdi və qrup işləri)
İmtahan
 • Keçirilmiş mövzular üzrə onlayn test imtahanı

TƏLİMİN ÜSTÜNLÜKLƏRİ VƏ FAYDALARI

HR peşəkarından sahə üzrə tələb olunan bacarıqlara qısa zamanda yiyələnmək şansı

 Əməkdaşların motivasiya edilməsi və əməyinin qarşılığının adekvat şəkildə ödənilməsi üçün alət və modellərin dərindən mənimsədilməsi

● Biliklərin tapşırıqlarla praktiki tətbiqi

● Dərslərin videoyazılarının təqdim edilməsi

 Proqramda fərqlənərək HR Option referansını qazanmaq şansı

 

Ətraflı məlumat

Təlimin məqsədi

İşəqəbul Bacarıqları təliminin məqsədi iştirakçılarda sahə üzrə ixtisaslaşmış nəzəri bilik və praktiki bacarıqlar formalaşdırmaq, onlarda əmək bazarının tələbinə uyğun vərdişlər yaratmaqla iştirakçıların karyera inkişafına yardımçı olmaqdır.

Təlimin iştirakçıları

Hal-hazırda İşə qəbul sahəsində çalışan və sahənin artan tələblərinə cavab verərək rəqabətli əmək bazarında mövqeyini gücləndirmək istəyən peşəkarlar, İnsan Resursları İdarəetməsinin başqa sahələrindən bu sahəyə keçmək və İşə qəbul sahəsində ixtisaslaşmaq istəyən şəxslər.

 

Proqramın müddəti: 1 ay / 14 saat
Tədrisin formatı: Hibrid (oflayn – canlı formada keçirilir, onlayn da qatılmaq mümkündür)
Tədris tezliyi: Həftədə 1 gün / 4 saat
Tədris saatları: 14:00-18:00
Tədris dili: Azərbaycan
Tədris metodikası: Təqdimatlar, İnteraktiv müzakirələr, praktiki nümunələr və çalışmalar
Tədris materialları: Təqdimat və paylama materialları
Mükafatlandırma: Təlimə qatılan şəxslərə iştirakçı sertifikatı verilir