Xidmetler

Tapşırıqların idarəedilməsi sistemi

Çox vaxt şirkətlərdə əməkdaşlar arasında verilən tapışıqların izalənməsi iş yükükün çoxluğundan unudulur. Təklif etdiyimiz sistem əməkdaşlara təklif edilən tapşırıqların izlənməsini, onların statusunu və dönəm sonunda hansı əməkdaşın neçə tapşırıq həyata keçiridiyini ölçən bir bir həlldir. Təklif etdiyimiz TaskXS  və onun arxında qurduğumuz suni intelekt nəticəsində əməkdaşlın tapşırıqları, onların prolitetliyi və performanslarını ölçmə mümkün olacaqdır.

 

TaskXSin faydaları

  • Tapşırıqların itməsinin qarşısını alır.
  • Əməkdaşlar arasında tapşırıqların düzgün bölüşdürülməsinə kömək edir
  • Hansı əməkdaşın nə qədər tapşırıq etdiyini ölçür
  • Tapşırıqların statusunu müəyyənləşdirir
  • Performans əsaslı əmək haqqı üçün ölçüləbilir baza yaradır.