Xidmetler

Optimal idarəetmə və sturukturlaşma

Şirkət strukturu və idarə etmə aparatı şirkət içərisində bütün işçilərin və bölmələrin ierarxik münasibətlərini, əmrlərin və informasiyaların hansı şəkildə, hansı istiqamətdə, kimdən kimə ötürülməsini müəyyənləşdirilməsi, iş azalizi, işçilərin dəyərləndirilməsi və lazımi prosedurların yazılmasını təmin edir.

Bunun nəticəsində müəsisədə əmək bölgüsü, işçi tapşırıqlarının effektivliyi, vəzifə və səaliyyət bölgülərinin uyğunluğu təmin olunur.

 

Struktur və İdarəetmə aparatının qurulmasının faydaları

  • İdarəetmə sisteminin ierarxiya səviyyələrinin optimallaşması
  • Mərkəzləşdirilmiş idarəetmə aparatı
  • Daha az büdcə ilə daha effektiv idarəetmə aparatının qurulması
  • Şirkət hədəflərinin qısa müddətə qurulması
  • Şirkətin insan gücündən səmərəli istifadə