Xidmetler

Korporativ İdarəetmə təlimləri

Rəqabət qabiliyyətli bazarda  komandanın kompitent olması getdikcə daha önəmli faktora çevrilir. Əməkdaşlara yatırım işin professional təşkili və inkişafa göstərdiyi təsir özünü xərc və gəlirdə həmişə müsbət mənada göstərir. Hansısa bir bacağını ala biləcəyi halda almamış əməkdaşın bir səhv qərarı şirkətə həm  həm maliyyə, həm də vaxt itkisinə səbəb olur. Bu səbəbdən komandanın təlimlənməsi çox vacibdir.

Təlimlərimiz

  • Rəhbər işçilər üçün İdarəetmə təlimi
  • İş etikası təlimi
  • İR əməkdaşlaır üçün təlim
  • Kadr kargüzarlığı təlimi
  • İş müsahiblərəi təlimi
  • Kopperativ email və komunikasiya təlimi