+99450 373 57 37
info@hroption.az
HR Option > İşçi sayının optimallaşdırılması

İşçi sayının optimallaşdırılması

Xidmətin izahı: Hər bir müəssisənin iş fəaliyyətinin düzgün planlaşdırılması və maksimum effektlivliyə nail olmaq üçün ən önəmli görülməli işlərdən biri məhz işçi sayının optimallaşdırılmasıdır. Bu xidmət növündə şirkətin iş yükü anliz olunaraq strukturlar üzrə optimal işçi sayının müəyyənləşdiriləcəkdir. Bazarda mövcud durumlar təhlil olunacaq, işçilərin iş yükü analiz olunacaq və şirkətə uyğun optimal struktur təqdim olunacaqdır.

Xidmətin faydaları:

  • Müəssisədə işçi sayının optimallaşdırması
  • Strukturlar üzrə əksik və ya artıq işçi saylarının müəyyən olunması
  • Şirkətdə maddi qənaətin əldə olunması

Xidmətin davam etmə müddəti: 6 həftə

Gözlənilən nəticə: Şirkətdə işçi sayının optimallaşdırılması nəticəsində, iş analizi aparılacaq və şirkətə düzgün şəkildə sturukturlaşdırma təqdim olunacaqdır. Bunun sayəsində şirkətdə  işçi heyyəti arasında düzgün strukturlaşdırma təqdim olunacaq və işçi sayı buna nisbətdə optimallaşdırılacaqdır.